Priemgeval

terug

In 2005 maakten acht studenten aan de Toneelacademie Maastricht hun afstudeervoorstelling bij Theater Artemis. Met ‘groei’ als thema namen ze de leeftijd van elf als uitgangspunt. Ze putten inspiratie uit eigen jeugdfoto’s, improviseerden vanuit het werk van fotografe Rineke Dijkstra en observeerden elfjarigen in het zwembad. Zo ontstond de bejubelde familievoorstelling Priemgeval.

De afstudeerklas sprak destijds de wens uit Priemgeval te blijven spelen ‘tot we tachtig zijn!’. Want hoe wonderlijk zou het zijn om een voorstelling die gaat over het verstrijken van de tijd te laten meegroeien met de levens van zij die ‘m spelen. Die wens leeft nu nog steeds. Meer nog, de acteurs maken in 2021 een officiële afspraak met elkaar: vanaf nu hernemen we Priemgeval om de vijf jaar. Om de lofzang op het kind zijn, het ouder worden, op vriendschap, leven èn sterven, met het publiek te blijven delen. Een publiek dat nieuwe generaties elfjarigen verwelkomt. Dit hele proces wordt door een filmmaker gedocumenteerd. Om zo op het einde van de rit het verhaal te kunnen brengen van een afstudeerklas die door een feestelijke theatervoorstelling verbonden blijft, tot de dood hen scheidt. Samen met een levenslange speelreeks kan er geen grotere ode aan de vriendschap en het theater zijn.

De pers over Priemgeval

“Het stuk heeft vuurpijlen van emotie die omhoog schieten en soms even gierend weer ter aarde storten. Het schuurt, het vreet en het trekt. Genoeg om je hart aan open te halen.” NRC Handelsblad

“De collage belicht overtuigend de ondeelbare eenzaamheid en de ongecontroleerde opwinding over alles wat nog komen gaat.” de Volkskrant

“De jonge acteurs brengen dit alles met zoveel overgave en overtuiging, met zo’n respect ook voor het kinderleven, dat je niets anders kunt dan kijken, lachen, gruwelen en ontroerd raken.” 8Weekly

“Een voorstelling over het leven en de dood die diep raakt.” Theatercentraal.nl

Credits

van en met
Eline ten Camp, Jeroen De Man, Wanda Eyckerman, An Hackselmans, Fabian Jansen, Joris Smit, Roel Swanenberg en Sophie van Winden

eindregie
Arie de Mol

een productie van
Theater Artemis

in coproductie met
Het Nationale Theater